Podporte nás / 2%

Občianske združenie Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA POPRAD-TATRY, o.z., môžete podporiť finančne zaslaním príspevku na číslo účtu nášho združenia:

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a. s.  – IBAN: SK68 0900 0000 0051 7474 9444, SWIFT: GIBASKBX

Podmienkou daru na účet je, darovacia zmluva , ktorú nájdete na stiahnutie tu.

Darovaciu zmluvu doručte na adresu SPOSA POPRAD-TATRY, o.z., Rastislavova 3484/4, 05801 Poprad .

…….

Dve percentá

Naša spoločnosť bola v novembri 2022 zaregistrovaná notárskym úradom medzi prijímateľov 2% vašich daní. Budeme radi, keď v tomto roku (2023) budete myslieť práve na nás.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Toto tlačivo sa týka len zamestnancov SZČO a právnické osoby predkladajú tlačivo v rámci daňového priznania.

Ďakujeme.